TEL:  +48 601-877-571

E-MAIL:

OFERTA

Rzeczoznawca majątkowy Łukasz Rybczyński – nr uprawnień zawodowych 2949.

WYKONUJĘ WYCENY

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych
 • nieruchomości lokalowych
 • nieruchomości rekreacyjnych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości przemysłowych
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
 • nieruchomości nietypowych

WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • sprzedaży lub nabycia
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków)
 • podziału majątku
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • innych celów szczególnych