TEL:  +48 601-877-571

E-MAIL:

Łukasz Rybczyński

WYCENY NIERUCHOMOŚCI

WYKONUJĘ WYCENY NIERUCHOMOŚCI

  • gruntowych niezabudowanych
  • gruntowych zabudowanych
  • rolnych
  • leśnych
  • lokalowych
  • rekreacyjnych
  • komercyjnych
  • przemysłowych
  • nietypowych

RÓWNIEŻ WYCENY

  • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Gwarantuje kompleksową i rzetelną usługę polegającą na wycenie nieruchomości. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, banków, instytucji państwowych, firm prywatnych, biur nieruchomości oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości.


Sporządzane przeze mnie dokumenty mogą być wykorzystane w procesach inwestycyjnych, kredytowych i postępowaniach sądowych.


Wyceny opracowywane są zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

O MNIE

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2949 uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Dzięki ukończeniu szkolenia bankowego z zakresu szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe uznawane są przez większość banków udzielających kredytów hipotecznych.